Help & Contact

Gebruikershandleiding
Heeft u een vraag over een van de functionaliteiten van de kennisbank? Of bent u benieuwd wat de kennisbank u nog te bieden heeft? Bekijk dan de online handleiding.

Inhoudelijke vraag? Stel deze aan onze redactie
Sdu, de redactie en de auteurs van VIND Sociale Zaken streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen over de informatie in deze kennisbank zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie via vindsocialezaken@sdu.nl.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen neemt u contact op met onze servicedesk via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

De kennisbank op proef?
De informatie op VIND Sociale Zaken is alleen toegankelijk voor abonnees. Wilt u meer informatie over VIND Sociale Zaken, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op met ons, telefoonnummer 070 - 378 98 80 of stuur een e-mail naar vind@sdu.nl.

Wetgevingskalender

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste wetsvoorstellen en wetswijzigingen op het gebied van het Sociaal Domein. Een uitgebreider schema vindt u hier.

Titel wetsvoorstel Fase 1
Voorbereiding
Fase 2
Raad van State
Fase 3
Tweede Kamer

Fase 4
Eerste Kamer

Fase 5
Bekendmaking

Wetswijzigingen
Gepubliceerd            
Stroomlijning loonkostensubsidie          Stb. 2016, 444 Artt. 6, 10d, 72 en 78cc Pw

Verzamelwet SZW 2017

        Stb. 2016, 471 Artt. 17, 53a, 64 en 67 Pw
Verplichting aanbieden beschut werk         Stb. 2016, 519
Inwerkingtreding per 01-01-2017.

Art. 10b Pw

Wijziging minimumloon en minimumvakantiebijslag

           
Algemeen            
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg           Artt. 13 en 64 Pw
Participatiewet            
Wet verdringingstoets           Artt. 1, 8d, 8e, 8f, 8g, 76, 76b Pw
Jeugd            
Het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp          

§ 8.2 en
artt. 8.4.1, 8.4.3, 10.3 en 10.12 Jeugdwet

Schuldhulpverlening            
Wet inwerkingtreding breed wettelijk moratorium           Artt. 5 en 13 Wgs
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet           Artt. 475a t/m 475i en 478 Rv